ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΥΨΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ
Με την υπηρεσία αυτή, υπάρχει πλήρης, ενδελεχής και διαρκής έλεγχος όλων των φυλασσόμενων χώρων της αρμοδιότητας κάθε φύλακα, όχι μόνο για τις περιπτώσεις απειλής, αλλά και για την συνεχή αξιολόγηση των υφιστάμενων μέσων προστασίας του χώρου, όπως σύστημα ασφαλείας, εισόδους, περιφράξεις και πυροσβεστικά μέσα.
Ο σχολαστικός έλεγχος εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πραγματοποιείται από ένα αξιόπιστο, υπεύθυνο, εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με νόμιμη άδεια security και συνεχή επιμόρφωση στις πιο σύγχρονες διαδικασίες στατικής φύλαξης, ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία και ταχύτητα στις ολοένα αυξανόμενες μορφές κινδύνου.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ομαλή ασφαλήs λειτουργία του υπό φύλαξη χώρου, της έλευσης οχημάτων, προσωπικού, επισκεπτών και εμπορευμάτων, κατά περίπτωση.

Συνοπτικά σας αναφέρουμε πως σε περίπτωση κινδύνου, μέσω της Στατικής φύλαξης ενημερώνεται η Icarus Security, η Άμεση Δράση (για περιστατικά που δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης), η πυροσβεστική υπηρεσία (σε συμβάν πυρκαγιάς) και οι αρμόδιοι του κτιρίου.

Οι φύλακες φροντίζουν για την κάλυψη του συμβάντος με πλήρη ενημέρωση και αναφορά, ενώ ταυτόχρονα αποκαθιστούν την ηρεμία και την τάξη στον χώρο.

Τέλος, ενημερώνονται όλοι οι υπεύθυνοι για την εξέλιξη και το πέρας του συμβάντος ενώ διατηρείται βιβλίο συμβάντων όπου καταγράφεται και αρχειοθετείται λεπτομερώς το γεγονός (ώρες, προσωπικό που ήταν παρών, περίεργες δρατηριότητες στον χώρο κλπ)

ΠΡΟΣΩΠΟΦΥΛΑΞΗ
ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΙ 24ΩΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
Ειδικά Εκπαιδευμένοι Φρουροί
Με τον άρτιο Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και σε συνδυασμό Ποιότητας και Υψηλής Τεχνογνωσίας σε όλους τους τομείς φύλαξης.

περισσότερα
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ
Συνέπεια και ασφάλεια
Τα στελέχη της Icarus Security με πολυετή εμπειρία στο χώρο της ασφάλειας, κοντά στις καθημερινές ανάγκες προστασίας. Γνωρίστε μας

© 2024 | icarusecurity.gr
ΑΡΧΙΚΗ |  ΔΙΟΙΚΗΣΗ |  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ |  ΦΕΚ |  ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑ