ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΣ

ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ
Η Icarus Security πλαισιώνεται από τα ποιο εξειδικευμένα και άρτια εκπαιδευμένα στελέχη της εγχώριας αγοράς.
Στελέχη τα οποία διαθέτουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) με την απαιτούμενη Κρατική Πιστοποίηση.

Το προσωπικό που απασχολεί η εταιρεία είναι έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο σε όλες τις κατηγορίες φυλάξεων με εξειδίκευση στην Προσωποφύλαξη και την Συνοδεία Ασφάλειας μιας και η πλειονότητά τους προέρχεται από τους χώρους του Αθλητισμού, τις Ειδικές Ένστολες Δυνάμεις αλλά και εκπαιδευμένοι σε Αντι - Τρομοκρατικές Ακαδημίες και Σχολές Αντι – Πειρατείας.

Η ιδιαίτερη Πειθαρχεία τους, η Συγκροτημένη Σκέψη αλλά και η Προσήλωση στην Άψογη Διεκπεραίωση των αποστολών τους προέρχεται από την πρότερη εκπαίδευσή τους και την συνέχεια αυτής.

Η συνεχείς αναβάθμιση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της εταιρείας (Συνεργάτες και Φύλακες) στα Διεθνή πρότυπα και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της εποχής σε Θεωρητικό επίπεδο υπό μορφής Σεμιναρίων στις νέες Νομοθετικές Αρχές, αλλά κυρίως επάνω σε Πρακτικό επίπεδο (Σκηνοθετώντας ρεαλιστικά σενάρια σε ειδικούς προστατευμένους χώρους) ξεχωρίζει το προσωπικό μας σε Ποιότητα και Τεχνογνωσία.

Επιπλέον όλο το προσωπικό έχει περάσει σεμινάρια Πυρασφάλειας και Πρώτων Βοηθειών. Η Icarus Security δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο Ήθος, την Εμφάνιση, την Διακριτικότητα, την Εχεμύθεια και τον Τρόπο Φύλαξης, έτσι ώστε να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις Φύλαξης και Προστασίας σε Υψηλό Επίπεδο που είναι και η απαίτηση της Διοίκησης της εταιρείας από το προσωπικό που θέλει να συνεργαστεί μαζί της.

ΣΤΑΤΙΚΕΣ
ΦΥΛΑΞΕΙΣ
Ύψιστη ασφάλεια των πελατών μας
Με την υπηρεσία αυτή, υπάρχει πλήρης, ενδελεχής και διαρκής έλεγχος όλων των φυλασσόμενων χώρων της αρμοδιότητας κάθε φύλακα.

περισσότερα
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ
Συνέπεια και ασφάλεια
Τα στελέχη της Icarus Security με πολυετή εμπειρία στο χώρο της ασφάλειας, κοντά στις καθημερινές ανάγκες προστασίας. Γνωρίστε μας

© 2024 | icarusecurity.gr
ΑΡΧΙΚΗ |  ΔΙΟΙΚΗΣΗ |  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ |  ΦΕΚ |  ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑ